Tijdelijke kracht, duurzaam effect!

Ontwikkelspiraal


De ontwikkelspiraal visualiseert hoe ontwikkelingen in organisaties tot stand komen. Veelal niet in een rechte lijn van A naar B, maar cirkelend omhoog (en soms weer omlaag) via verschillende fasen en accentgebieden. Waarbij voortdurend gelaveerd wordt tussen tussen mens- en resultaatgerichtheid om een optimale balans te bereiken. Afhankelijk van de aard, complexiteit en fase van de vereiste ontwikkeling zijn accentverschillen in de aanpak aan te brengen.