Tijdelijke kracht, duurzaam effect!

Intervisie methodieken


Praktijkboek Intervisie

Het Praktijkboek Intervisie is bestemd voor iedereen die zich als professional op een bepaald vakgebied wil ontwikkelen. Niet alleen beginnende, maar ook gevorderde intervisiegroepen vinden in dit boek geschikte én  inspirerende methoden. Het Praktijkboek Intervisie laat zien dat persoonlijke en professionele groei onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook de facilitator van een intervisietraject vindt aanknopingspunten om zijn rol en taken goed te kunnen vervullen.

De keuze van een intervisiemethode is bepalend voor het succes van een intervisietraject. Het Praktijkboek Intervisie bespreekt op systematische wijze meer dan 20 methoden en geeft aan welke methode bij welke groep of situatie past. Met behulp van een methodeselectiewijzer komt u tot de juiste keuze: welke methode past bij welke groep, vraagstuk of situatie?

Bron: OOA.nl