Tijdelijke kracht, duurzaam effect!

Innovatie/brainstorm

Enkele spelregels bij het genereren van creatieve, innovatie ideeen:
  • Waarborg onbevangenheid: stel oordeel uit
  • Creeer openheid in de groep: waarborg privacy buiten de groep
  • Vaart maken en houden: genereer veel ideeen
  • Zorg voor een positieve, enthousiaste sfeer: voorkom haantjesgedrag of waardeoordeel 
  • Geen idee is te gek
  • Voortborduren op ideeen van anderen mag!
  • Geniet van het proces
  • Waardeer iedereen voor hun inbreng
De uiteindelijk geselecteerde ideeen vormen het resultaat van het groepsproces en zijn niet toe te eigenen aan een of enkele individuen