Tijdelijke kracht, duurzaam effect!

Aanpak


Interimontwikkeling onderscheidt zich door een inspirerende en resultaatgerichte aanpak die mensen in beweging brengt en het beste uit organisaties naar boven haalt. Deze werkwijze komt ook tot uiting in de aanpak van organisatieadviesopdrachten.

Haalbare doelen, duurzame effecten
Het zorgvuldig in beeld brengen van het vraagstuk samen met de opdrachtgever (en direct betrokkenen) is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wat wordt precies beoogd met de adviesopdracht? En welke aanpak is daarvoor het meest geschikt gezien o.a. de urgentie, cultuur, competenties en beschikbare middelen. Ook wordt ingezoomd op de haalbaarheid van de ambities? Niets is zo demotiverend voor betrokkenen als een te ambitieuze en daardoor onbereikbare doelstelling.

In
terimontwikkeling
heeft oog voor een realistische doelstelling zodat betrokkenen geïnspireerd blijven en effecten duurzaam bereikt worden.

Fasering organisatieadviesopdracht
Globaal bestaat een organisatieadviesopdracht uit onderstaande stappen. Afhankelijk van de aard en complexiteit van de opdracht worden accentverschillen aangebracht in de aanpak.

  1. Intakegesprek: kennismaken, inzoomen op behoefte/vraagstuk van de opdrachtgever, toelichting achtergrond en aanpak adviseur, in beeld brengen aanknopingspunten voor samenwerking
  2. Offerte: aanleiding, doelstelling, aanpak en kostenraming van de opdracht
  3. Offertebespreking: finetunen van de offerte
  4. Opdrachtverstrekking: besluit van opdrachtgever om opdracht te verstrekken
  5. Analyse en onderzoek: probleemanalyse en/of situatieschets
  6. Adviesrapport of -product: een onderzoeksrapport, een programma voor een heisessie, een adviesrapport, een service level agreement, een procesbeschrijving et cetera
  7. Implementatie: implementatie van het geleverde advies als procesbegeleider (heisessie), projectmanager (nieuw dienstverleningsconcept, reorganisatie), interim-manager
  8. Evaluatie: evaluatiegesprek met opdrachtgever
  9. Doorlopend: in onderling overleg diverse voortgangsgesprekken en tussenevaluaties met opdrachtgever