Tijdelijke kracht, duurzaam effect!

Visie

Management en medewerkers worden door interimontwikkeling geprikkeld om buiten de bestaande paden te denken, het onmogelijke voor mogelijk te houden en het beste uit zichzelf en de organisatie naar boven te halen. Dit is inspirerend omdat ze écht betrokken worden bij vernieuwingen en hun eigen bijdrage daarin moeten verwoorden.

Duurzaam en richtinggevend
Voor het duurzaam realiseren van ambities is allereerst een heldere, richtinggevende visie vereist. Wat wilt u bereiken en waarom? Zorg ervoor dat de visie breed begrepen en gedragen wordt. Niet door een draagvlakmeeting te organiseren maar door echt te luisteren naar de visie en ervaringen van de medewerkers. Stimuleer ze hun mening te geven, mee te denken en discussie te voeren. Kies hierbij een passende werkvorm om snel en effectief tot het gewenste resultaat te komen. 

SMART doelstellingen
Bent u het samen eens over de visie? Vertaal de visie naar concrete (SMART) doelstellingen op organisatie-, afdelings- en medewerkersniveau. Stuur op deze doelen en coach op het gedrag dat daarbij succesvol is. Hierbij kunt u gebruik maken van hulpmiddelen zoals afdelingsplannen, persoonlijke activiteitenplannen, lean six sigma, changeboard of een speerpuntenbox.