Organisatieadvies

Interimontwikkeling verleent advies en is een sparringpartner voor organisaties die zich willen (blijven) ontwikkelen. Ongeacht de fase waarin de organisatie zich bevindt. Vanaf visievorming tot en met implementatie en evaluatie.

Gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van:

 • organisatie-inrichting (visie, ontwerp en aansturing)
 • implementatie digitaal werken
 • gemeentelijke herindeling
 • stroomlijnen processen
 • verbeteren samenwerking binnen en tussen teams
 • verbetering (telefonische) dienstverlening
 • resultaatgericht werken
 • formatie- en werkdrukonderzoek
 • persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • resultaatgerichte jaarplannen
 • organisatieverbetering met het INK-managementmodel

Heeft uw organisatie of afdeling ambities of knelpunten op het terrein van organisatieinrichting, dienstverlening en/of resultaatgericht werken? Heeft u voor het realiseren van uw ambities behoefte aan een sparringpartner of adviseur? Neem dan direct contact op met Annet Kruis (06 50459650) of lees op uw gemak verder over de visie en aanpak va interimontwikkeling.