Tijdelijke kracht, duurzaam effect!

Intervisiebegeleiding


Intervisie is een effectieve manier om samen te werken aan de persoonlijke, professionele ontwikkeling van medewerkers/managers in uw organisatie. In intervisie worden op een gestructureerde wijze, in een vertrouwelijke setting, individuele vraagstukken behandeld in een groep. Hierdoor verkrijgen betrokkenen inzicht in (en een aanknopingspunten voor verbetering van) hun beroepsuitoefening.

De intervisiebegeleider/facilitator zorgt voor een zorgvuldig en prettig verloop van de bijeenkomsten. Voor elke bijeenkomst wordt in nauwe samenwerking met de casusinbrenger (en rekening houdend met de ervaring van groep) een passende intervisiemethode geselecteerd. 

De centrale gedacht bij intervisie is "Versnellen door te vertragen". Meer weten? Neem contact op via onderstaande gegevens.