Tijdelijke kracht, duurzaam effect!

Visie

Effectief en prettig leiderschap vereist een goede balans tussen hoofd, hart, en handen. Interimontwikkeling brengt dit in de praktijk door een combinatie van inspireren, vooruitlopen, mensen in beweging krijgen en sturen op resultaten.

Heldere koers en ruimte voor innovatie
De basis van leidinggeven aan verandering vormt een heldere koers waarop gestuurd kan worden en waarbij de weg naar het einddoel flexibel blijft. De reis zelf met aandacht voor samenwerken, leren en ruimte voor innovatie is minstens zo belangrijk als de eindbestemming. Het maakt de volgende reis (lees: verandering) effectiever en maakt de behaalde resultaten duurzamer.

Faseer, leer en ontwikkel!
Om veranderingen daadwerkelijk te realiseren is een gefaseerde aanpak met kleine stapjes vooruit (en soms een stapje terug) zeer effectief. Zorg hiermee voor kleine succesjes en daarmee voor energie en zelfvertrouwen binnen het team.  Leer van obstakels en foutjes (hoe kunnen we ze de volgende keer voorkomen?) en leer vooral ook van de progressie (wat waren de succesfactoren?). Kortom: ontwikkel!