Tijdelijke kracht, duurzaam effect!

Aanpak

Interimontwikkeling onderscheidt zich door haar inspirerende en resultaatgerichte aanpak die mensen in beweging brengt en het beste uit organisaties naar boven haalt. Deze werkwijze komt ook tot uiting in de aanpak van interim-managementopdrachten.

Inspireren en effectueren
Management en medewerkers worden geprikkeld om buiten de bestaande paden te denken, het onmogelijke voor mogelijk te houden en het beste uit zichzelf en de organisatie naar boven te halen. Dit is inspirerend omdat ze echt betrokken worden bij vernieuwingen en hun eigen bijdrage daarin moeten verwoorden. Het behalen van resultaten wordt eenvoudiger als eenmaal een helder, breed gedragen doel is geformuleerd en als iedereen weet welke bijdrage daarin van hem of haar wordt verwacht en daarop wordt gecoacht en aangestuurd. Interimontwikkeling heeft oog voor het inspireren en in beweging krijgen medewerkers en het daarmee duurzaam effect creëren in de organisatie.

Fasering interim-managementopdracht
Globaal bestaat een interim-managementopdracht uit onderstaande stappen. Afhankelijk van de aard en complexiteit van de opdracht worden accentverschillen aangebracht in de aanpak.

  1. Intakegesprek: kennismaken, inzoomen op behoefte/vraagstuk van de opdrachtgever, toelichting achtergrond en aanpak interim-manager, in beeld brengen aanknopingspunten voor samenwerking
  2. Offerte: aanleiding, doelstelling, aanpak en kostenraming van de opdracht
  3. Offertebespreking: finetunen van de offerte
  4. Gesprek met medewerkers: oriënterend gesprek om beeld van elkaar te krijgen en na te gaan of sprake is van de bekende "klik"
  5. Opdrachtverstrekking: besluit van opdrachtgever om opdracht te verstrekken
  6. Start opdracht: start als interim-manager en situatieanalyse maken  
  7. Plan van aanpak (binnen 6 weken): situatieschets, doelstellingen, resultaten en planning
  8. Implementatie: plan van aanpak uitvoeren
  9. Evaluatie: evaluatiegesprek met opdrachtgever
  10. Doorlopend: in onderling overleg diverse voortgangsgesprekken en tussenevaluaties met opdrachtgever